Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bijzonder transport provinciale vaarweg, ontheffing

Omschrijving

Waterschap Brabantse Delta is belast met de uitvoering van het beheer van de provinciale vaarwegen. Er geldt een vastgestelde toegestane afmeting voor schepen op een vaarweg.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden bij het aanvragen van de ontheffing zijn:

  • U wilt met een vaartuig met afwijkende afmetingen gebruikmaken van een vaarweg of u wilt de vaarweg gebruiken voor een bijzonder transport.
  • De vaarweg die u wilt gebruiken is in beheer bij de provincie.

Dit beheer wordt uitgevoerd door het waterschap Brabantse Delta. Provinciale vaarwegen waarvoor Brabantse Delta beheerder is, zijn:
Mark, Dintel, Roode Vaart, Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet (inclusief Steenbergse en Heense haven) en het Mark-Vlietkanaal.

Hoe lang duurt het?

Het waterschap neemt binnen acht weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Adressen

Naam: Waterschap Brabantse Delta
Bezoekadres: Bouvignelaan5, 4836 AABreda
Postadres: , 5520Breda
Telefoonnummer: 076-5641000

Hebt u nog vragen?

U vraagt de ontheffing aan bij het waterschap Brabantse Delta.