Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Vouchers agrarische bouwpercelen, subsidie

Omschrijving

Let op

Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat de aanvraagtermijn is verstreken. 

Naar verwachting zal de subsidieregeling  begin 2022 ongewijzigd weer opengesteld worden. Dit zal dan actief gecommuniceerd worden via deze website en via de website van Stimulus, de uitvoerder van deze regeling.

Eigenaren van vrijgekomen agrarische bouwpercelen en veehouderijen, al dan niet met een agrarische neventak, die voornemens zijn om de bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de veehouderij op hun agrarisch bouwperceel te beëindigen of om te schakelen, kunnen een subsidie ontvangen.

VAB , herbestemming , brabants kennisplatform

Wat zijn de voorwaarden?

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn: 

  • het inwinnen van een advies over de herbestemming van een agrarisch bouwperceel in Noord-Brabant (= geven van een nieuwe functie aan een agrarisch bouwperceel of sloop van bebouwing op het agrarisch bouwperceel);
  • het project beoogt twee fases te doorlopen;
  • de aanvrager heeft geen woningbouwafspraken over het agrarisch bouwperceel gemaakt met de provincie of gemeente waarin de locatie is gelegen.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in de Subsidieregeling vouchers agrarische bouwpercelen Noord-Brabant. 

Wat moet u doen?

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier, inclusief de verplichte bijlagen, in te vullen via de webportal van Stimulus.

Meer informatie

Wetten en regelsU kunt een aanvraag indienen binnen de periode van 10 december 2019, vanaf 09:00 uur tot en met 1 december 2021, tot 17:00 uur, of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. 

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Hebt u nog vragen?

Voor informatie en achtergrond van deze regeling, kunt u de website  van VABimpuls raadplegen.

Voor vragen en digitaal indienen kunt u terecht bij Stimulus Programmamanagement via de website van Stimulus. Stimulus Programmamanagement is bereikbaar via secretariaat@stimulus.nl of via 040-2370100.