Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen

Omschrijving

Er zijn momenten waarop u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of wanneer u gaat trouwen. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. Als u solliciteert naar een baan in het openbaar bestuur, kunt u dit bewijs ook nodig hebben.

U vraagt het bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente. U krijgt dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

De geldigheidsduur van het bewijs van Nederlanderschap is niet vastgesteld. De organisatie die het van u nodig heeft, bepaalt hoe lang geleden het mag zijn afgegeven.

uittreksel uit GBA , afschrift GBA , bewijs van Nederlandse nationaliteit

Wat zijn de voorwaarden?

  • u heeft de Nederlandse nationaliteit
  • u bent verplicht ingeschreven te staan bij de gemeente waar u het bewijs aanvraagt
  • u vraagt het uittreksel zelf aan of u machtigt schriftelijk iemand om dit te doen

Wat moet u doen?

Aanvragen BRP-uittreksel (afschrift):

  • persoonlijk bij de gemeente bij de balie van burgerzaken.
  • een ander kan voor u een BRP-uittreksel aanvragen bij de balie van burgerzaken. U bent verplicht om een schriftelijke toestemming en een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee te geven
  • via de digitale balie op de website, hiervoor heeft u uw DigiD nodig. U krijgt het afschrift binnen 1 week per post toegestuurd

Wat heeft u nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • eventueel de schriftelijke machtiging met kopie identiteitsbewijs als u het BRP-uittreksel voor iemand anders komt ophalen

Bij digitale aanvraag:

  • Uw DigiD

Wat kost het?

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) kost €12,60 (tarief 2019).

Meer informatie

Wetten en regels