Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Meldpunt minder regels

Omschrijving

U kunt onnodige of lastige regels melden bij de gemeente. De gemeente bekijkt of ze de regels kunnen veranderen of afschaffen.

regelgeving , meldingen , regels , dienstverlening , bureaucratie , procedures , overbodige regels , tegenstrijdige regels , onduidelijke regels , verbeteren dienstverlening , regeldruk , formulering , complexe regels , omslachtige procedures , lastige regels , makkelijkere regels , moeilijke regels , administratieve rompslomp , administratieve lastenverlichting , vereenvoudiging regels , regels vereenvoudigen , minder formulieren

Wat zijn de voorwaarden?

Geef alleen meldingen door voor regels die van de gemeente zijn.

Het meldpunt minder regels is niet bedoeld voor:

  • meldingen over schade of overlast in de buurt
  • klachten over het gedrag van ambtenaren
  • bezwaar en beroep op een besluit van de gemeente

Wat moet u doen?

Voor een melding minder regels geeft u aan de gemeente door:

  • om welke regel het gaat
  • in welke situatie u last had van de regel
  • hoe u het anders wilt hebben 

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

U doet uw melding bij de gemeente.