Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Woonkostentoeslag aanvragen

Omschrijving

U kunt woonkostentoeslag krijgen als uw inkomen plotseling is gedaald. Hierdoor:

 • zijn uw woonkosten nu in verhouding te hoog; of
 • is uw huur te hoog om huurtoeslag te krijgen.

Woont u in een huurwoning? Dan telt alleen de huur mee in de woonkosten. Bij een koopwoning tellen mee:

 • de hypotheekrente (minus belastingteruggave hypotheekrenteaftrek),
 • opstalverzekering, 
 • lokale belastingen, 
 • erfpachtcanon, en 
 • onderhoudskosten.
woonkostentoeslag , bijdrage in de woonkosten , huurwoning , echtscheiding , koopwoning , werkloos , financiele hulp , te hoge woonlasten , huur te hoog , achterstand hypotheek , inkomen gedaald

Wat zijn de voorwaarden?

Als u te hoge woonlasten heeft, moet u binnen een jaar een goedkopere woning zoeken. Voor mensen boven de 65 jaar geldt deze voorwaarde niet.

Om woonkostentoeslag te ontvangen zijn de voorwaarden onder andere:

 • U woont rechtmatig in Nederland.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om uw woonlasten te betalen. Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamelijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.
 • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Wat moet u doen?

U levert bij de aanvraag onder andere:

 • een identiteitsbewijs van u en eventueel uw partner en medebewoners;
 • gegevens over de woonlasten; 
 • belastingaanslag (teruggave hypotheekaftrek)
 • gegevens over inkomen, vermogen en schulden; 
 • bankafschriften; 
 • eventueel echtscheidingsgegevens; of 
 • verzekeringspolissen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Dit is de wettelijke termijn. De gemeente Oss streeft erna om binnen twee weken na definitieve aanvraag te beslissen.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hebt u nog vragen?

Voor meer informatie over woonkostentoeslag kunt u terecht bij de afdeling Werk en Inkomen.

Voor meer informatie neem contact met ons op: