Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bijstand voor ouderen met AOW aanvragen

Omschrijving

Iedereen die in Nederland woont bouwt AOW (Algemene Ouderdomswet) op. Het kan zijn dat uw AOW lager is dan 100% AOW-uitkering, bijvoorbeeld omdat u een paar jaar in het buitenland woonde. Meestal vult een pensioenregeling dit aan. Is dit niet zo? Dan kunt u een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) aanvragen. Deze uitkering zorgt ervoor dat uw inkomen iedere maand aangevuld wordt tot 100% AOW.

bijstandsuitkering , minimum inkomen , laag inkomen , pensioen , bijstand voor ouderen , aio , aio-aanvulling , aanvulling aow

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor een AIO-aanvulling gelden de volgende voorwaarden:

  • uw inkomen is lager dan 100% AOW-uitkering
  • u woont in Nederland
  • u hebt recht op AOW
  • u mag een klein vermogen hebben, bijvoorbeeld sieraden of wat spaargeld
  • u mag een klein pensioen hebben, als het totaal maar onder het 100% AOW valt

Wat moet u doen?

AIO vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Meer informatie vindt u op de website van de SVB.

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Voor meer informatie over de AIO neemt u contact op met de Sociale Verzekeringsbank. Hier kunt u de AIO ook aanvragen.