Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Landelijke Buitenspeeldag

Omschrijving

Let op

Om deel te kunnen nemen aan de Buitenspeeldag moet tijdig een vergunning aangevraagd worden. VIVAAN zal de formulieren van alle straten verzamelen en één gezamenlijke vergunningaanvraag doen bij de gemeente.

Dit aanvraagformulier moet uiterlijk 1 april binnen zijn bij VIVAAN, Postbus 329, 5340 AH te Oss, t.a.v. Carla Bloks.

Aanvragen die na 1 april binnen komen kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.

Uiterlijk 16 mei 2015 krijgt u bericht of de vergunning voor uw straat verleend is. 

Ook dit jaar zal er weer een Landelijke Buitenspeeldag worden georganiseerd. Op woensdag 10 juni 2015

straatspeeldag , buurtdag , buitenspelen , buiten speeldag

Wat zijn de voorwaarden?

Als u deelneemt aan de Buitenspeeldag is het toegestaan om de weg af te sluiten (gebruik van doorgaande wegen met aansluitende woonerven en wegen waar een busroute op zit is niet toegestaan b.v. hoofdbaan van de Wagenaarstraat of Staringstraat of dijken langs de Maas).

Op straat kunt u dan spelletjes neerzetten, speeltoestellen of een kleine tent plaatsen en muziek maken. Als u nog andere activiteiten wenst te houden, dient u dit aan te geven op het aanvraagformulier.

Wat moet u doen?

U vult het aanvraagformulier in wat u vindt onder het kopje aanvragen. U dient bij deze aanvraag een duidelijke plattegrondtekening te voegen waarop u aangeeft waar u de straat wenst af te zetten.

Wat kost het?

De aanvraag voor de Buitenspeeldag is gratis.

Adressen

Naam: Balie BML
Bezoekadres: Raadhuislaan2,
Postadres: , Postbus 5Oss

Hebt u nog vragen?

Indien u vragen heeft over de aanvraag, subsidie, of andere vragen met betrekking tot de organisatie van de Buitenspeeldag, dan kunt u contact opnemen met VIVAAN, mevrouw Anita van Erp, telefoon: 06-1434 2409 of per E-mail: anita.van.erp@vivaan.nl