Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Buurtfonds - Schoolpleinen van de toekomst, subsidie

Omschrijving

Let op

Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat het subsidieplafond is bereikt. Wellicht krijgt de regeling een vervolg. We hopen hierover in het tweede kwartaal van 2021 meer duidelijkheid te hebben. Houd voor het laatste nieuws de site van het Cultuurfonds Noord-Brabant in de gaten.

Verenigingen en stichtingen met een doelstelling op het gebied van onderwijs kunnen voor projecten die zich richten op het stimuleren van de realisering van gezonde, klimaatbestendige en groene schoolpleinen, een subsidie ontvangen.

schoolplein , klimaatbestendig , groene schoolpleinen , gezond schoolplein

Wat zijn de voorwaarden?

Enkele voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
  • de subsidieontvanger heeft volgens haar statuten een doelstelling op het gebied van onderwijs.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 3 (Schoolpleinen van de toekomst) van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant.

Wat moet u doen?

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier naar noordbrabant@cultuurfonds.nl.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Meer informatie

Wetten en regelsU kunt een aanvraag indienen van 10 april 2018 tot en met 13 december 2022 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Hebt u nog vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij de Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds.