Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bodemsanering bedrijventerreinen, subsidie

Omschrijving

Let op

U kunt voor dit product alleen nog subsidie aanvragen als het bedrijventerrein vóór 1 januari 2008 is aangemeld voor de bedrijvenregeling.

Indien u verontreinigde bodem van het bedrijfsterrein waarvan u eigenaar of erfpachter bent wilt saneren, kunt u in aanmerking komen voor subsidie. De verontreiniging van het terrein moet dan deels zijn veroorzaakt vóór 1975 en u hebt de eigendom of erfpacht van het bedrijfsterrein verkregen vóór 1995. Onder bepaalde voorwaarden kan een uitzondering worden gemaakt voor terreinen die na 1995 onderwerp zijn geweest van een transactie.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U bent eigenaar of erfpachter van een bedrijventerrein.
  • U bent eigenaar van een bedrijventerrein of u bent vóór 1 januari 1995 pachter van het terrein geworden.
  • Het bedrijventerrein is ernstig verontreinigd.
  • De verontreiniging is (voor een deel) veroorzaakt vóór 1 januari 1975.
  • U heeft van de provincie een beschikking gekregen waarin staat dat de grond ernstig verontreinigd is.
  • Uit de beschikking van de provincie blijkt dat de sanering spoedeisend is.
  • Het bedrijventerrein staat aangemeld voor de bedrijvenregeling. Aanmelding kon tot 1 januari 2008.
  • De sanering mag pas starten nadat de subsidie verleend is.
  • Het terrein is en blijft in de toekomst bedrijventerrein.
  • Er is geen andere overheidsbijdrage voor de kosten van bodemsanering.

Wat moet u doen?

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 13 weken na ontvangst van de subsidieaanvraag een beslissing.

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Adressen

Naam: Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Bezoekadres: Brabantlaan1, 5216TV's-Hertogenbosch
Postadres: , 90151's-Hertogenbosch
Opmerkingen:

Wij wijzen u erop, dat het op dit moment nog niet mogelijk is om bezwaarschriften per e-mail in te dienen, omdat dan de wettelijk voorgeschreven handtekening op het bezwaarschrift ontbreekt.


Hebt u nog vragen?

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente of de provincie. Dit is afhankelijk van de plaats waarin uw bedrijf gevestigd is.