Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Subsidie Cultuurfonds Professionele kunst aanvragen

Omschrijving

Het Cultuurfonds Professionele kunst richt zich op projecten van, of opdrachten aan, professionele makers of makerscollectieven. Er is een eenmalige subsidie van € 5.000 per project beschikbaar. Het is een tijdelijke regeling voor 2022 en 2023. Het totale fonds heeft € 75.000 te besteden.

Ook voor startende professionele makers is er ruimte om een eenmalige investering in de opstart van hun beroepspraktijk aan te vragen.

Bij het verstrekken van een opdracht aan een professionele maker of makercollectief is het voorwaardelijk dat zowel de opdrachtgever als de maker gevestigd zijn in Oss.

Vier keer per jaar worden de aanvragen beoordeeld door een commissie. Zij brengen een advies uit. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • Muzelinck
 • Bibliotheek en Stadsarchief
 • Theater De Lievekamp
 • Museum Jan Cunen
 • Groene Engel

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • Professionele maker van kunst gevestigd binnen de gemeente Oss
 • Makerscollectief waarvan tenminste 1 maker is gevestigd in de gemeente Oss
 • Rechtspersonen die als opdrachtgever optreden en gevestigd zijn in de gemeente Oss

 Het project moet voldoen aan de onderstaande criteria:

 • Het gaat om kunst vervaardigd door een professionele maker uit de gemeente Oss
 • De kunst of artistieke kwaliteit binnen het project is helder omschreven
 • De aanvraag heeft een realistisch projectplan, planning en begroting
 • Het project, de maker en de opdrachtgever is gevestigd in de gemeente Oss
 • Het project draagt bij aan het doel van de regeling, namelijk het stimuleren van de professionele maker van kunst
 • Het project heeft een duidelijk eindpunt of product/werk binnen twee jaar na indienen van de aanvraag

Let op dat de aanvraag bij ons binnen is voordat het evenement of project wordt uitgevoerd. Een aanvraag kan niet met terugwerkende kracht worden ingediend.

We subsidiëren geen:

 • Projecten en activiteiten die niet voldoen aan de voorwaarden in de regeling
 • Maker, collectief van makers of een organisatie die voor de tweede keer in hetzelfde jaar een aanvraag indiend
 • Maker en het collectief waarvan deze onderdeel uitmaakt die ieder voor hetzelfde project subsidie aanvraagt
 • Projecten waarvan de einddatum of het eindproduct van het project later is dan twee jaar na dag van indiening
 • Projecten wanneer het subsidieplafond al bereikt is
 • Opdrachten die de aanvrager direct ten goede komen, zoals bijvoorbeeld een opdracht voor een kunstwerk op het eigen pand of voor een eigen collectie
 • Activiteiten en opdrachten met een (sterke) politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap
 • Projecten die afgewezen kunnen worden op basis van de Afwijzingsgronden uit de algemene subsidieverordening 2018 Oss

 Wilt u een gesprek over uw plan? Stuur een e-mail naar cultuurfonds@oss.nl

Wat moet u doen?

Stuur niet meteen een idee in, maar zet de volgende stappen om tot een projectplan en aanvraag te komen:

 • stel een 'concept projectplan' op en stuur dit naar cultuurfonds@oss.nl voor feedback
 • na een adviesgesprek verwerkt u de feedback in het plan en dient u het definitieve projectplan in met het aanvraagformulier

Tip: Zorg dat u ruim van tevoren met uw idee komt, we denken graag met u mee om uw project te realiseren. De deadlines voor het indienen van de plannen is 2 weken voor de beoordelingsdata.

Voor een aanvraag zijn de volgende gegevens nodig:

 • Een projectplan van maximaal 2 A4 waarin het project wordt uitgelegd. Neem daarin in ieder geval op hoe wordt voldaan aan de voorwaarden in de regeling
 • Beschrijf en onderbouw de artistieke kwaliteit van het project (vakmanschap, zeggingskracht en oorspronkelijkheid)
 • Beschrijf en onderbouw je eigen professionaliteit als maker, makerscollectief of als opdrachtgever
 • Een sluitende begroting met een helder dekkingsplan en toelichting
 • Een verklaring dat voor de activiteit niet eerder subsidie is aangevraagd bij de gemeente Oss

Indienen doe je via:

 

Hoe lang duurt het?

De data voor het overleg waarin de commissie aanvragen beoordeelt zijn:

 • 5 juli 2022
 • 18 oktober 2022

Zorg dat uw plan uiterlijk 2 weken voor het overleg bij ons binnen is. De commissie heeft dan de tijd om zich erin te verdiepen en is er ook nog genoeg tijd om eventueel iets aan te vullen als dat nodig is. 

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Neem contact op via cultuurfonds@oss.nl voor feedback en advies over je verzoek.