Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bouwen over een vaarweg, vergunning en ontheffing

Omschrijving

Waterschap Brabantse Delta regelt het beheer. Voor deze vaarwegen moet u dan ook bij het waterschap een vergunning aanvragen.

bouwen , verbouwen , water

Wat zijn de voorwaarden?

Provinciale vaarwegen waarvoor Brabantse Delta beheerder is, zijn:

Mark, Dintel, Roode Vaart, Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet (inclusief Steenbergse en Heense haven) en het Mark-Vlietkanaal. 

Hoe lang duurt het?

Het waterschap neemt binnen acht weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Adressen

Naam: Waterschap Brabantse Delta
Bezoekadres: Bouvignelaan5, 4836 AABreda
Postadres: , 5520Breda
Telefoonnummer: 076-5641000

Hebt u nog vragen?

U vraagt de vergunning aan bij waterschap Brabantse Delta.