Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Korte termijnverpachting agrarische grond

Omschrijving

In 2022 gaat de gemeente Oss een aantal agrarische gronden verpachten. Agrariërs die belangstelling hebben, kunnen meedoen met de loting. Dit kan vanaf 6 oktober 2021.

Toewijzen

De toewijzing vindt plaats door middel van loting. De loting zal plaatsvinden op dinsdag 26 oktober 2021. Deze loting is niet openbaar. Bij de loting zullen aanwezig zijn:

  • een vertegenwoordiging van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)
  • een medewerker van de afdeling Vastgoed van de gemeente Oss
toestemming , vergunning gebruik , (ver)pachten , kopen , landbouwgronden , huur , pacht , kavel , huren , huren van agrarische grond(en) , landbouwgrond , Landbouw , kavels , pachten , pachtgrond

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden loting

  • alleen in de gemeente Oss gevestigde of belanghebbende agrariërs kunnen meedoen
  • agrariërs die al voor korte termijn grond in gebruik of pacht hebben mogen niet mee loten
  • een agrariër komt slechts voor één kavel in aanmerking
  • elk bedrijf mag zich maar 1 keer inschrijven

Voorwaarden pacht

  1. alle percelen verpachten we voor drie keer 1 jaar. Jaarlijks bekijken we in oktober of verpachting het daarop volgende jaar weer mogelijk is. Van de drie jaren moet u tenminste één keer, een ander gewas dan maïs telen. Dat doet u in jaar 1 en/of jaar 2.
  2. bouwland moet u aan het einde van de pachtperiode “zwart” opleveren, tenzij er andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn.

Wat moet u doen?

Inschrijven

U schrijft zich in via het aanvraagformulier. Dit kan van 6 oktober 2021 tot uiterlijk 22 oktober 2021.

Meer informatie

Wetten en regels