Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Trouwen en Geregistreerd Partnerschap

Omschrijving

Let op

Wilt u meer weten over de Corona maatregelen en huwelijken? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

In verband met de grootte van de trouwzaal in het gemeentehuis Oss kunnen wij 26 personen ontvangen. (Dit is inclusief bruidspaar, getuigen, kinderen, en fotograaf).

Doe uw aanvraag online. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.

Stelt u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap uit? En zit er 1 jaar of langer tussen uw melding en uw nieuwe trouwdatum? Neem contact op met ons. Anders kunt u niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Gaat u trouwen of uw partnerschap registreren? Meld dit bij de gemeente waar de ceremonie plaatsvindt.
In Oss kunt u uw huwelijk en geregistreerd partnerschap vieren op elke plek waar u wilt. En op elke dag van de week. Ook kiest u zelf de trouwambtenaar die u wilt.

Alles wat u op deze pagina leest over het huwelijk geldt ook voor het geregistreerd partnerschap.

bruiloft , echtverbintenis , huwelijk , huwelijksbootje , huwelijksdag , huwelijksvoltrekking , in echt verbinden , ja-woord , jawoord , melding voorgenomen huwelijk , ondertrouw , trouwboekje , trouwen voor de wet , trouwerij , trouwpartij

Wat zijn de voorwaarden?

De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert of u voldoet aan de voorwaarden. Is alles in orde? Dan kan na 14 dagen het huwelijk gesloten worden.

 • u meldt uw trouwdatum niet eerder dan 1 jaar van te voren.
 • u kunt elke dag van de week trouwen. 's-avonds en in het weekend betaalt u wel meer. Kijk voor meer informatie bij 'Kosten'.
 • bij elk huwelijk moeten in elk geval 2 getuigen aanwezig zijn. Kiest u voor een huwelijk met een korte- of uitgebreide ceremonie? Dan mogen er 4 getuigen aanwezig zijn.
 • in Nederland trouwde u tot 1 januari 2018 standaard 'in gemeenschap van goederen'. Sinds 1 januari 2018 is trouwen in 'beperkte gemeenschap van goederen' de standaard. Meer informatie? Kijk op notaris.nl.
 • trouwt u in het gemeentehuis? Hou er dan rekening mee dat huisdieren niet zijn toegestaan.

Wat moet u doen?

Maak online een melding van uw voorgenomen huwelijk. De melding maakt u via de link onder het kopje "Online regelen" op deze pagina.

Heeft u de melding gemaakt? Een ambtenaar van de burgerlijke stand neemt contact met u op als er nog vragen zijn. Is alles in orde? Dan kunt u trouwen.

Bij het maken van de melding kiest u:

 1. het type ceremonie (uitgebreide ceremonie, korte ceremonie of gratis huwelijk)
 2. uw trouwlocatie (alleen als u kiest voor een uitgebreide ceremonie)
 3. uw trouwambtenaar (alleen als u kiest voor een uitgebreide ceremonie)
 4. uw trouwdatum

Hieronder worden de keuzes die u moet maken verder uitgelegd.

 

1. Het type ceremonie

Huwelijk met een uitgebreide ceremonie
Kiest u voor een huwelijk met een uitgebreide ceremonie? Dan kiest u zelf een trouwlocatie. Ook geeft u een voorkeur op voor een trouwambtenaar. En kunt u meer eigen invulling geven aan de ceremonie.
U bespreekt uw persoonlijke wensen voor de invulling van de ceremonie samen met de trouwambtenaar. Er is mogelijkheid voor muziek en andere creatieve invullingen.

Een huwelijk met een uitgebreide ceremonie duurt 30-45 minuten.

Huwelijk met korte ceremonie
Kiest u voor een huwelijk met een korte ceremonie? U kunt trouwen met een korte ceremonie op maandag, dinsdag en woensdag om 9.00 uur, 10.00 uur en 11.00 uur.
De ceremonie vindt plaats in de trouwzaal van het gemeentehuis Oss. Er mogen 10 personen bij de ceremonie aanwezig zijn. Dit is exclusief het bruidspaar en de getuigen.
De gemeente kiest uw trouwambtenaar.

Een huwelijk met een korte ceremonie duurt maximaal 10 minuten.

Gratis huwelijk
Woont u in Oss? Dan kunt u kiezen voor een gratis huwelijk op maandag om 9.00 uur en 9.15 uur.
Het gratis huwelijk wordt gesloten aan de balie in de publiekshal in het gemeentehuis. U neemt alleen 2 getuigen mee. Verder mogen er geen gasten aanwezig zijn.
Er is geen ceremonie.

 

2. Uw trouwlocatie

Kiest u voor een huwelijk met een uitgebreide ceremonie? Dan kunt u trouwen op een vaste locatie. Of op een vrije locatie waar u maar wilt. Zolang uw trouwlocatie maar veilig is voor u en uw gasten.

Trouwen op een vaste trouwlocatie
U kunt kiezen voor één van de vaste trouwlocaties in Oss: het gemeentehuis in Oss, het Raadhuis in Ravenstein en het Raadhuis in Lithoijen. In verband met een verbouwing is het Raadhuis Ravenstein van 1 november 2020 t/m 31 december 2021 niet beschikbaar.

Trouwen op een vrije locatie
U kunt er ook voor kiezen om op een vrije locatie te trouwen. Denk bijvoorbeeld aan een molen, een hotel, een discotheek, het voetbalstadion of bij u thuis.

Wilt u op een vrije locatie trouwen? Vul dan het formulier 'verzoek trouwen op een vrije locatie' in.
Het ingevulde formulier moet u minimaal 8 weken vóór de huwelijksdatum naar de gemeente sturen. U kunt het ingevulde formulier ook meteen meesturen met de online melding van uw huwelijk.

Trouwt u op een vrije locatie? Dan gelden er andere regels dan wanneer u trouwt op een vaste locatie. Waar moet u rekening mee houden?

 • Een belangrijke regel is dat het huwelijk openbaar moet zijn en voor iedereen toegankelijk. Ook mag niemand last hebben van de ceremonie.
 • U zorgt zelf voor een trouwambtenaar. Dit mag iedereen zijn. U kunt ook een beëdigd trouwambtenaar van gemeente Oss hiervoor vragen.
  Kiest u voor iemand die niet beëdigd is door de rechtbank om een huwelijk te sluiten? Dan moet diegene voor het huwelijk beëdigd worden als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS). Hiervoor hebben we zo snel mogelijk de gegevens van die persoon nodig.
  Kiest u voor een BABS die al wel beëdigd is? Stuur dan een afschrift van de beëdiging mee bij de melding van uw huwelijk. En ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
 • U betaalt huwelijksleges en leges voor het aanwijzen en/of beëdiging van de trouwambtenaar. Daarnaast regelt u ook de vergoeding voor de trouwambtenaar.
 • U moet de huwelijksakte en eventueel het trouwboekje op tijd ophalen bij de afdeling Burgerzaken. Ook zorgt u ervoor dat de akte weer teruggebracht wordt naar de afdeling Burgerzaken. Voor het ophalen en terugbrengen maakt u een afspraak met de burgerlijke stand.
 • De gemeente is op geen enkele manier verantwoordelijk als de (vrije) locatie niet voor u beschikbaar is. Ook voor schade aan de locatie is de gemeente niet aansprakelijk.

 

3. Uw trouwambtenaar

Kiest u voor een huwelijk met een uitgebreide ceremonie? Dan kiest u zelf uw trouwambtenaar.
Let op: trouwt u op een vaste locatie? Dan kiest u voor één van de trouwambtenaren van gemeente Oss. Trouwt u op een vrije locatie? Dan kan iedereen uw trouwambtenaar zijn, dit bepaalt u zelf.

Kiest u voor een trouwambtenaar die nog niet beëdigd is door de rechtbank? Dan moet dit eerst gebeuren. Hiervoor hebben we zo snel mogelijk de gegevens van die persoon nodig.
Van de trouwambtenaar hebben wij een kopie identiteitsbewijs nodig.
Is uw trouwambtenaar al beëdigd? Dan hebben wij ook een audiëntieblad van de rechtbank nodig.

U kunt uw plannen al 1 jaar voor uw trouwdag of partnerregistratie melden. Meld het uiterlijk 2 weken van tevoren. Moet u bij de gemeente documenten aanleveren die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn.

Zo meldt u dat u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan:

 • Neem contact op met de gemeente waar u wilt trouwen of het partnerschap wilt aangaan.

Wat kost het?

Tarieven 2021: 

Huwelijk met korte ceremonie

Uitsluitend Gemeentehuis Oss: 

 • maandag, dinsdag, woensdag om 9.00 uur, 10.00 uur of 11.00 uur: €175,00

Huwelijk met uitgebreide ceremonie

Gemeentehuis Oss en Ravenstein:

 • maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur: €370,00
 • vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur: €500,00
 • zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur: €700,00

Raadhuis Lithoijen:

 • maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur: €470,00. Dit is exclusief de kosten van de locatie.
 • vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur: €600,00. Dit is exclusief de kosten van de locatie.
 • zaterdag en zondag van 09.00 tot 20.00 uur: €800,00. Dit is exclusief de kosten van de locatie.

Huwelijk op een Vrije Locatie

 • maandag t/m zondag €370,00. Dit is exclusief de kosten van de trouwambtenaar en de kosten van de locatie. 

Gratis trouwen gemeentehuis Oss

Maandag om 09.00 uur en 09.15 uur: gratis. Het gratis huwelijk wordt gesloten aan de balie in de publiekshal van het gemeentehuis. U komt uitsluitend met 2 getuigen. Er is geen ceremonie.

Overige tarieven

 • het aanwijzen en de beëdiging trouwambtenaar: €323,00
 • het aanwijzen trouwambtenaar voor 1 dag (reeds beëdigd): €160,00
 • wijziging datum, tijdstip, trouwambtenaar, locatie, getuigen: €37,00
 • ambtenaar getuige bij een huwelijk/partnerschapsregistratie: €20,00

Annulering huwelijk

 • meer dan een maand voor de geplande datum: terugbetaling gehele bedrag.
 • niet meer dan één maand maar meer dan één week : terugbetaling helft van het bedrag.
 • in de week voor de geplande datum: geen terugbetaling van het bedrag.
 • er mag niet gestrooid worden binnen of buiten de gemeentelijke trouwlocaties. Wordt er toch gestrooid, dan krijgt u een boete van €50,00.

Trouwboekje

 • normale uitvoering €30,00
 • leren uitvoering €49,00

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.