Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Buitenspeeldag 2021

Omschrijving

Dit jaar zal er op woensdag 9 juni 2021 weer een Landelijke Buitenspeeldag worden georganiseerd.

De Landelijke Buitenspeeldag wordt in onze gemeente georganiseerd door veel straatcomités, in samenwerking met de wijkstichtingen, de gemeente en ONS welzijn. In totaal doen een kleine honderd straten mee. ONS welzijn coördineert de vergunningaanvraag en verzorgt de algemene informatievoorziening en publiciteit.

straatspeeldag , buurtspeeldag , buiten spelen , landelijke buitenspeeldag

Wat zijn de voorwaarden?

Als u deelneemt aan de Buitenspeeldag is het toegestaan om de weg af te sluiten (gebruik van doorgaande wegen met aansluitende woonerven en wegen waar een busroute op zit is niet toegestaan b.v. hoofdbaan van de Wagenaarstraat of Staringstraat of dijken langs de Maas).

Op straat kunt u dan spelletjes neerzetten, speeltoestellen of een kleine tent plaatsen en muziek maken. Als u nog andere activiteiten wilt uitvoeren geeft u dit aan op het aanvraagformulier.

Bij de aanvraag voegt u een duidelijke plattegrondtekening toe. U geeft op deze tekening aan waar u de straat wenst af te zetten.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan deze aanvraag.

Meer informatie