Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Buitenspeeldag 2022

Omschrijving

Op woensdag 8 juni is het Landelijke Buitenspeeldag. Ook in de gemeente Oss. Tijdens deze dag worden in heel Nederland straten afgesloten voor het verkeer. Kinderen krijgen zo een echte speelstraat. Tevens is deze dag ook een protest tegen de gevaren in het verkeer die de kinderen in hun bewegingsvrijheid beperken. Zo is de Buitenspeeldag naast één groot kinderfeest ook een actiedag voor een veilig en kindvriendelijk verkeer. 

De Landelijke Buitenspeeldag wordt in de gemeente Oss georganiseerd door vele straatcomités, in samenwerking met de wijkstichtingen, de gemeente en ONS welzijn. In totaal doen een kleine honderd straten mee. ONS welzijn coördineert de vergunningaanvraag, verzorgt de algemene informatievoorziening naar betrokkenen, verzorgt de publiciteit en ondersteunt, met behulp van de sociaal werkers, de straatcomités in wijken en kernen. 

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen per e-mail buitenspeeldagoss@ons-welzijn.nl of bellen naar 088-3742525.

Wij hopen u te mogen begroeten om samen met u een heel leuke buitenspeeldag te organiseren op woensdagmiddag 8 juni 2022!

straatspeeldag , buurtspeeldag , buiten spelen , landelijke buitenspeeldag

Wat zijn de voorwaarden?

Als u deelneemt aan de Buitenspeeldag is het toegestaan om de weg af te sluiten (gebruik van doorgaande wegen met aansluitende woonerven en wegen waar een busroute op zit is niet toegestaan b.v. hoofdbaan van de Wagenaarstraat of Staringstraat of dijken langs de Maas).

Bij de aanvraag voegt u een duidelijke plattegrondtekening toe. U geeft op deze tekening aan waar u de straat wenst af te zetten.

Wat moet u doen?

 

Vul het aanvraagformulier  voor 1 april in en stuur het naar het e-mailadres buitenspeeldagoss@ons-welzijn.nl

Of per post naar

ONS welzijn

postbus 322

5340AH Oss

U kunt het ook afgeven bij het kantoor aan de Schadewijkstraat 6,  Oss.

 

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan deze aanvraag.

Meer informatie