Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Nederlandse nationaliteit aanvragen

Omschrijving

Let op

Maak eerst een afspraak. Alleen als u een afspraak heeft, kunt u langskomen bij de gemeente. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken.

Heeft u een Brits paspoort en wilt u in Nederland (blijven) wonen? Houd rekening met de Brexit. Kijk op de website van de IND voor meer informatie.

Wilt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen? Om dit te krijgen moet u aan een aantal eisen voldoen. Welke eisen dit zijn kan per persoon of situatie anders zijn. Ook moet u een aantal documenten inleveren. Welke documenten dit zijn kan per persoon of situatie anders zijn. Ook uw documenten moeten aan bepaalde eisen voldoen.

U vraagt het optieverzoek aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Antillen , immigratie en naturalisatiedienst , ind , medeopteren , meervoudig verzoek , naturalisatie , naturalisatieprocedure , naturalisatieprocedure ind immigratie en naturalisatiedienst , nederlander worden , nederlands nationaliteit , optie verklaring , optieprocedure , optieverklaring , verklaring nationaliteit

Wat zijn de voorwaarden?

Waar u aan moet voldoen kan per persoon of situatie anders zijn. De gemeente kijkt altijd of u een strafblad heeft. Dit kan gevolgen hebben voor uw aanvraag.

Wilt u meer informatie over de voorwaarden? Neem dan contact op met de afdeling burgerzaken.

Wat moet u doen?

Bel de gemeente om een afspraak te maken. U krijgt dan ook te horen welke documenten wij voor uw aanvraag nodig hebben.

Wat kost het?

Tarieven opteren 2021

  • Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is €196,00.
  • Voor een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) is het bedrag €335,00.
  • Voor een medeopterende minderjarige is het bedrag €22,00.

In bepaalde gevallen kunt u vrijgesteld worden van deze kosten. Vraag bij de gemeente naar de mogelijkheden.

Hoe lang duurt het?

De behandeling van de optieprocedure door de gemeente duurt ongeveer 13 weken.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw optieverzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw naturalisatieverzoek bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.