Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Duiven laten uitvliegen

Omschrijving

De provincie is leidend voor de informatie.Ophoktijdvak 2017:

Van 1 maart tot en met 15 mei (Met uitzondering van de tijd gelegen tussen 06.00 uur en 08.00 uur en tussen 17.00 uur en een half uur na zonsondergang). Iedere duivenhouder is verplicht in deze periode zijn duiven zodanig opgesloten te houden dat uitvliegen op of over gronden van anderen wordt verhinderd. De ophokplicht geldt niet op zondagen, tweede paas- en pinksterdag en hemelvaartsdag. De ophokplicht geldt niet voor het trainen van jonge duiven.

De najaarsperiode is van 1 oktober tot en met 30 november (van zonsopgang tot zonsondergang) en wordt apart bekend gemaakt op vrijdag 29-09-2017.

 

Meer informatie leest u op de site van de provincie.

 

duiven melken , duiventil , duiven loslaten tijdens bruiloft , duifen , ontheffing uitvliegen duiven , toestemming om duiven uit te laten vliegen , vergunning duiven , vrijstelling om duiven te laten vliegen , duivenmelker , uitvliegverbod , ontheffing uitvlieg verbod

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Meer informatie

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.