Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Voertuig parkeren in autovrije zone

Omschrijving

Sommige gebieden of wegen zijn verboden voor auto's en andere voertuigen. Bijvoorbeeld winkelpromenades of autovrije zones. Als u toch met uw voertuig in een autovrije zone moet zijn, kunt u ontheffing aanvragen.

Een ontheffing geldt voor maximaal twee aaneengesloten weken. In overleg kan de gemeente dit voor u aanpassen.

parkeerontheffing , toestemming voor c.q. vergunning voor parkeren op plaatsen waar een parkeerverbod geldt , parkeervergunning

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden om een ontheffing aan te vragen, zijn:

  • U heeft een geldig kentekenbewijs van het voertuig.

Wat moet u doen?

Een ontheffing vraagt u aan bij de balie BML van de gemeente. Om een ontheffing aan te vragen, heeft u het geldige kentekenbewijs nodig. Verder geeft u door:

  • waar u het voertuig wilt parkeren
  • wanneer en hoe laat u het voertuig daar wilt parkeren
  • waarom u daar moet parkeren

Wat kost het?

€ 12,25 (voetgangersgebied) of werkelijke kosten op betaalde parkeerplaatsen

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.