Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Omschrijving

Iemand die gevaarlijk is voor zichzelf en anderen, en niet meewerkt aan een behandeling, kan gedwongen worden opgenomen. Meestal gaat het om een opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

Wilt u iemand gedwongen laten opnemen? Iedereen kan de procedure voor een rechterlijke machtiging in gang zetten. Meestal loopt dat via de huisarts of een andere arts/behandelaar. Die arts stuurt een verzoek naar de officier van justitie. Als de officier van justitie de rechterlijke machtiging ook noodzakelijk vindt, stuurt hij het verzoek door naar de rechter. De rechter beslist.

De burgemeester kan iemand laten opnemen als:

  • die persoon een acuut gevaar is voor zichzelf en/of de personen in de omgeving én
  • die persoon weigert zichzelf vrijwillig te laten opnemen of te laten behandelen

Zo kan iemand alsnog worden gedwongen om zich in een instelling te laten opnemen en behandelen. Dit kan alleen als er echt geen andere oplossing is. Hiervoor is een geneeskundige verklaring nodig van een psychiater.

Bijzondere opname Psychiatrische Ziekenhuizen , buitengewone opname , bopz , geestelijke gezondheidszorg , gedwongen opname psychiatrisch ziekenhuis , bijzondere opname , opnameverklaring , gevaar voor de omgeving , verwarde personen , wvggz , verwarde persoon , verplichte zorg , psychiatrische opname

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden zijn onder andere:

  • Iemand is een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving.
  • De persoon weigert zich te laten opnemen of behandelen. 
  • De burgemeester kan iemand alleen laten opnemen op advies van een psychiater.

Wat moet u doen?

Voor gedwongen opname is een geneeskundige verklaring nodig.

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

U vraagt de gedwongen opname aan bij de rechtbank ('rechterlijke machtiging').

Bij direct gevaar schakelt u de politie in.