Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 4)

Omschrijving

Vanaf 1 april is Tozo 4 gestart. U kunt geen Tozo 3 meer aanvragen.

Let op: krijgt u nu Tozo 3, dan wordt uw uitkering niet automatisch verlengd met Tozo 4. Die moet u opnieuw aanvragen via deze pagina.

 

Wat is Tozo?

Tozo is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Bent u zelfstandig ondernemer of zzp’er? En heeft u door het coronavirus financiële problemen gekregen? Dan kunt u misschien Tozo aanvragen. Er zijn twee soorten Tozo: uitkering voor levensonderhoud en lening bedrijfskapitaal.

Waarvoor is de uitkering voor levensonderhoud?

Deze uitkering vult uw inkomen tijdelijk aan tot het sociaal minimum. De hoogte hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. De uitkering is een gift. U hoeft die dus niet terug te betalen. Maak alleen gebruik van Tozo als u het geld echt nodig heeft.

Waarvoor is de lening bedrijfskapitaal?

Deze lening kunt u aanvragen om liquiditeitsproblemen op te lossen. U kunt maximaal € 10.157 lenen met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft u niet af te lossen. Kunt u vanaf deze datum de rente of aflossing niet betalen? Dan kunt u mogelijk uitstel krijgen op basis van persoonlijke omstandigheden.  

Zelf beoordelen of u gebruik kunt maken van Tozo?

Vul de checklist in op www.krijgiktozo.nl. Dit geeft een eerste indruk of u in aanmerking komt.

Tozo 4 aanvragen

Via onderstaande links gaat u naar een uitgebreide toelichting en het aanvraagformulier. Zorg dat u de goede link kiest. Heeft u al Tozo gehad? En is de periode tussen uw laatste uitkering en de ingangsdatum van uw nieuwe uitkering korter dan drie maanden? Kies dan voor verlenging. Is die periode drie maanden of langer, kies dan voor nieuwe aanvraag.

-> Ga naar pagina Tozo 4, verlenging aanvragen

-> Ga naar pagina Tozo 4, nieuwe aanvraag

Let op: wilt u alleen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen? Bijvoorbeeld omdat u AOW-gerechtigd bent? Vul dan géén aanvraagformulier in maar neem direct contact op met f.abaran@oss.nl.

Kunt u naast Tozo nog andere hulp krijgen van de gemeente?

Ja, de gemeente Oss wil ondernemers die Tozo krijgen (of daar op korte termijn recht op hebben) graag breder ondersteunen dan alleen financieel.

Lees meer over de ondersteuning van de gemeente voor ondernemers met Tozo.

Lees meer over de nieuwe regeling TONK.

Heeft u nog vragen?

Ga naar ‘Mijn zaken' om de voortgang van uw aanvraag te volgen. Komt u er niet uit? Bekijk dan de veelgestelde vragen. Of bel ons via 14 0412. Wij helpen u graag verder.

betaling tozo uitkering , corona , coronavirus , covid 19 , digitale aanvraag tozo , eigen baas , financiele hulp zelfstandige , financi�le ondersteuning , financi�le problemen , handelen , inkomen uit eigen bedrijf , minimum inkomen zelfstandige , ondernemer , ondernemer financien , ondernemer schulden , overbruggingsregeling , tijdelijke voorziening inkomensondersteuning , togs , torzo , tozo , tozoaanvraag , tozoregeling , uitkering zelfstandigen , zakenman , zelfstandige , zelfstandige zonder personeel , zelfstandigen financien , zelfstandigen schulden , zzp , zzp schulden , zzp'er

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Komt u er niet uit? Neem contact met ons op.