Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Omschrijving

Het coronavirus heeft helaas ook grote gevolgen voor zelfstandig ondernemers. De regering werkt aan een tijdelijke regeling om zelfstandig ondernemers, zoals zzp’ers, te ondersteunen. Zo kunnen zij hun bedrijf voortzetten. Deze regeling heet Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).

De regeling is nog niet klaar. Dit duurt nog ongeveer twee tot drie weken. Als zelfstandig ondernemer kunt u vanaf nu wel een aanvraag voor Tozo indienen. U moet dan in de gemeente Oss wonen en hier ingeschreven staan.

Hoe ziet de regeling eruit?

 • Tozo is bedoeld voor zelfstandig ondernemers die minder of geen inkomen hebben door de coronacrisis, en daardoor in financiële problemen komen.
 • Het is een uitkering die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum voor drie maanden: van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. Ook als u later aanvraagt, krijgt u de uitkering vanaf 1 maart.
 • De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en huishouden. Een gezin krijgt maximaal € 1.500 en een alleenstaande maximaal € 1.050.
 • U hoeft de uitkering niet terug te betalen.
 • Hebt u acute financiële problemen? Dan kunt u een voorschot krijgen van € 1.000,-.
 • U kunt ook een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag moet u wel terugbetalen.
 • Uw vermogen of het inkomen van uw partner tellen wij bij deze regeling niet mee. Wij beoordelen ook niet of uw bedrijf levensvatbaar is.

Er zijn nog meer maatregelen genomen om ondernemers te helpen. Lees meer informatie over corona en ondernemers in gemeente Oss

Wat zijn de voorwaarden?

 • U verliest uw inkomen (of een groot deel daarvan) door het coronavirus.
 • U bent een gevestigde zelfstandige tussen 18 jaar en de pensioenleeftijd.
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Uw bedrijf of zelfstandig beroep oefent u uit in Nederland.
 • U voldoet aan wettelijke eisen van een eigen bedrijf, zoals ingeschreven staan bij de KvK.
 • U bent vóór 17 maart 2020 gestart met uw bedrijf en werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Dit is 24 uur per week.
 • U woont in de gemeente waar u aanvraagt.
 • U dient uw aanvraag in voor 1 juni 2020.

Zelf beoordelen of u gebruik kunt maken van Tozo? Vul deze checklist van de Rijksoverheid in.

Aanvraag indienen

Houd deze documenten bij de hand als u de aanvraag indient:

 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner (ID-kaart, paspoort, vreemdelingendocument. LET OP: géén rijbewijs).
 • Bankpasje en afschrift met actueel saldo van uw privérekening.
 • Bewijs van ander inkomen, zoals loon, uitkering, huur, alimentatie, studiebeurs.
 • Inschrijving KvK.

 

Dien uw aanvraag online in met DigiD

 

Belangrijk: Met het indienen van de aanvraag VERKLAART U ALS ZELFSTANDIGE:

 • Ik heb de voorwaarden van Tozo gelezen en begrepen en verklaar deze aanvraag volledig en naar waarheid in te vullen en geen belangrijke gegevens te verzwijgen.
 • Mijn partner heeft de voorwaarden voor Tozo ook gelezen en begrepen en verklaart dat deze aanvraag volledig en naar waarheid is ingevuld.
 • Ik verklaar dat mijn bedrijf of mijn zelfstandig beroep geraakt is door de coronacrisis. Daarom moet ik een beroep doen op deze regeling.
 • Ik verwacht dat mijn inkomen in de aankomende maanden lager is dan het sociaal minimum. En in geval ik de aanvraag met terugwerkende kracht indien: Het inkomen dat ik heb gehad en nog verwacht te krijgen is lager dan het sociaal minimum. 
 • In geval ik een lening bedrijfskapitaal aanvraag: Ik verklaar dat ik in liquiditeitsproblemen verkeer en dat ik het bedrijfskapitaal niet gebruik om al bestaande leningen te herfinancieren. Ik weet dat mijn bedrijf staatssteun ontvangt, wanneer de gemeente mijn aanvraag voor een lening bedrijfskapitaal toekent. Daarover onderteken ik op verzoek nog een aanvullende verklaring.
 • Ik heb deze verklaring zorgvuldig gelezen en ik handel er naar. Dit geldt ook voor mijn eventuele partner. 

 Let ook hier op als u het formulier invult

 • Zorg dat u altijd een kopie van uw geldig ID-bewijs en een kopie van uw bankgegevens bijvoegt. Zonder die gegevens kunnen wij u niet uitbetalen.
 • Wij vragen u om uw actuele inkomen op te geven. Daarmee bedoelen we het inkomen dat u nu hebt en verwacht tot 1 juni. Dus niet het inkomen dat u had voordat de crisis uitbrak. We moeten dit weten want Tozo vult uw actuele inkomen aan tot het sociaal minimum. Bijvoorbeeld: U hebt in april € 500,- verdiend. Dan vult de gemeente dit aan met ongeveer € 500,- als u alleenstaand bent. En met ongeveer € 1000,- als u een gezin hebt.
 • Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de maanden waarover u Tozo aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Kennen wij Tozo toe en verandert uw inkomen? In de brief die u van ons krijgt staat hoe u deze wijziging door kunt geven. Achteraf controleert de gemeente uw inkomen. Blijkt bij controle dat u te veel hebt ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na.
 • Hebt u een partner? Meestal is één van u dan zelfstandig ondernemer. Diegene vraagt Tozo voor uw beiden aan, en alleen dát inkomen telt mee. Het inkomen van uw partner tellen wij niet mee en hoeft u ook niet op te geven.
 • Zijn beide partners zelfstandig ondernemer? Dan vraagt de partner die het minst verdient voor uw beiden aan. Het inkomen van de partner met het hoogste inkomen tellen wij niet mee en hoeft u niet op te geven.
 • Hebt u andere vragen over Tozo? In het online aanvraagformulier is ruimte om uw vragen te stellen over Tozo.

Wilt u gebruik maken van de lening voor bedrijfskapitaal?

Dit kunt u aangeven in het online aanvraagformulier.

Krijgt u TOGS?

Krijgt u de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)? Dan heeft dat geen invloed op uw recht op Tozo. Het kan wel invloed hebben als u voor Tozo ook bedrijfskapitaal aanvraagt.

Hebt u een voorschot nodig?

Hebt u een voorschot nodig? Dan kunt u dat aangeven op het online aanvraagformulier. Krijgt u een voorschot? Dan verrekenen wij dat later met uw uitkering.

Hoe gaat het verder na de aanvraag?

Als u de aanvraag hebt gedaan, kunt u thuis via een link de status van uw aanvraag volgen. Verandert er iets? Dan krijgt u van ons automatisch bericht.

Wanneer betalen wij het voorschot uit?

Krijgt u een voorschot? Als de status staat op ‘voorschot afgehandeld’, dan wordt het bedrag binnen 1 week op uw rekening bijgeschreven.

Uw privacy

Lees meer over hoe de gemeente Oss omgaat met uw persoonsgegevens.

 

Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.

corona , coronavirus , covid 19 , eigen baas , financiele hulp zelfstandige , financi�le ondersteuning , financi�le problemen , handelen , inkomen uit eigen bedrijf , minimum inkomen zelfstandige , ondernemer , ondernemer financien , ondernemer schulden , overbruggingsregeling , tijdelijke voorziening inkomensondersteuning , togs , torzo , tozo , uitkering zelfstandigen , zakenman , zelfstandige , zelfstandige zonder personeel , zelfstandigen financien , zelfstandigen schulden , zzp , zzp schulden , zzp'er

Wat moet u doen?

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.