Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Energietoeslag aanvragen

Omschrijving

De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. Het gaat om een bedrag van € 800,- voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

Nieuwsbericht energietoeslag

De regeling is uitgebreid. De toeslag wordt hoger en voor meer mensen beschikbaar. Wij laten via deze pagina en de lokale krant weten wanneer u hiervoor een aanvraag in kunt dienen.

Wat gaat er veranderen?

 • Het bedrag wordt hoger: van € 800 naar € 1.300. Hebt u de toeslag van € 800 al gekregen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt het extra bedrag van € 500 automatisch van ons, waarschijnlijk half oktober.
 • Studenten kunnen de toeslag ook aanvragen.
 • In de gemeente Oss kunnen ook huishoudens met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm de toeslag krijgen.
energiearmoede , hoge energierekening , energie , hoge rekening , gas , electriciteit , gasrekening , energierekening , kosten energie , gasprijs , vergoeding gas , vergoeding energie , hoge rekeningen

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van € 800,- als u :

 • 21 jaar of ouder bent
 • in de gemeente Oss woont; én
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; én
 • een laag inkomen heeft. In de gemeente Oss is een laag inkomen een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. Dit is netto per maand zonder vakantiegeld:

Samenstelling gezin

vanaf 21 jaar tot aan AOW-leeftijd

vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaande of alleenstaande ouder

€ 1.256,07

€ 1.397,26
Getrouwd of samenwonend

€ 1.794,39

€ 1.892,81

U heeft geen recht op de energietoeslag als u wel een laag inkomen heeft, maar:

 • jonger bent dan 21 jaar en geen aanvullende bijstand van de gemeente Oss krijgt
 • jonger dan 27 jaar bent en gebruik kunt maken van studiefinanciering (WSF 2000)
 • in een instelling of opvanghuis woont en geen eigen huurcontract hebt (met een all-in huur van minimaal € 345,-)
 • dak-of thuisloos bent en alleen een briefadres in de gemeente Oss hebt
 • als meerderjarig kind (18+) inwoont bij uw ouders
 • bij een ander inwoont (anders dan als partner) en niet zelf een huurcontract hebt (met een all-in huur van minimaal € 345,-)
 • in 2022 al eerder een éénmalige energietoeslag hebt gekregen

Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Dan kunt u de energietoeslag krijgen.

Wat moet u doen?

Bij het invullen van de aanvraag hebt u nodig:

 • een PC of laptop (liever geen IPhone of IPad, want dan werkt het formulier minder goed).
 • de Digid inloggegevens van u en uw eventuele partner, of uw telefoon met DigiD app.
 • uw gezinsinkomen van de maand vóór de aanvraagdatum. Zorg dat u de gegevens bij de hand hebt met daarop de netto maandbedragen.
 • een kopie van een niet verlopen identiteitsbewijs van uzelf en uw eventuele partner (ID-kaart of paspoort, géén rijbewijs.
 • een kopie van het laatste (digitale) afschrift van uw bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden, met daarop zichtbaar rekeningnummer, naam en adres. Een kopie van uw bankpasje is onvoldoende.

Voor het beoordelen van uw aanvraag is het belangrijk dat u de vragen op het aanvraagformulier volledig en naar waarheid invult. U voorkomt hiermee problemen.

Aanvragen

De energietoeslag vraagt u hier aan

Lukt het niet via de website om aan te vragen?

Ook niet met behulp van de veelgestelde vragen? Vraag dan iemand in uw omgeving om u te helpen bij het invullen. U kunt ook terecht bij een spreekuur in de Wijk of de Sociaal Raadslieden van ONS welzijn.  

Let op: Vergeet dan niet uw DigiD inloggegevens, gezinsinkomen, ID en laatste bankafschrift mee te nemen.

Hoe gaat het verder?

Wij streven ernaar om binnen drie weken een beslissing te nemen over uw aanvraag. U krijgt daarvan een brief. Hierin leest u of u de energietoeslag krijgt en zo ja, wanneer wij het bedrag overmaken op uw rekening.

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Lees de veelgestelde vragen energietoeslag. Staat het antwoord er niet bij? Bel ons dan via het algemene nummer 14 0412.