Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Energietoeslag aanvragen

Omschrijving

Let op

Het is nog niet bekend wanneer de gemeente de energietoeslag van 2023 mag uitbetalen.     

Huishoudens met een laag inkomen kregen in 2022 een energietoeslag van de overheid.  Ook in 2023 komt er een energietoeslag. Het gaat om een bedrag van € 800,00. Studenten kunnen bij DUO € 400,00 aanvragen.

U kunt de energietoeslag van 2023 nog niet aanvragen bij de gemeente. De gemeente mag de toeslag ook nog niet automatisch uitkeren aan mensen met een bijstandsuitkering. De wet is nog niet vastgesteld. Zodra er meer bekend is, leest u dat op deze pagina.  

Energiehulp

Energiehulp van de gemeente Oss helpt u om uw energieverbruik naar beneden te krijgen en zo geld te besparen. Kijk voor de mogelijkheden, tips en adviezen op Energiehulp

Een luisterend oor en praktische hulp bij geldzorgen

Als u geldzorgen hebt, is het belangrijk daar met iemand over te praten. Dat kan een bekende zijn, een professional of een vrijwilliger die u helpt bij uw geldzaken. Denk aan de Sociaal Raadslieden, het spreekuur in uw wijk of dorp of een consulent bij de gemeente. Bekijk de hulp bij geldzorgen.

Andere regelingen voor een steuntje in de rug

Voor mensen met weinig inkomen kan het lastig zijn om aan leuke activiteiten mee te doen. Bijvoorbeeld lid zijn van een vereniging. Daarvoor heeft de gemeente verschil­lende regelingen, ook speciaal voor kinderen. Lees meer over minimaregelingen.

Mogelijkheden voor (ander) werk

De oplossing van geldzorgen kan ook het vinden van (ander) werk zijn. Ook daarvoor kunt u bij de gemeente terecht. Lees meer over hulp bij werk.

energiearmoede , hoge energierekening , energie , hoge rekening , gas , electriciteit , gasrekening , energierekening , kosten energie , gasprijs , vergoeding gas , vergoeding energie , hoge rekeningen

Wat moet u doen?

Heeft de gemeente u al € 500 energietoeslag gegeven voor dit jaar? En woont u nog steeds in de gemeente? Dan krijgt u de resterende € 800 euro vanzelf. Wanneer u dat bedrag krijgt, is nu nog niet bekend.

Krijgt u de energietoeslag niet vanzelf, en moet u deze zelf aanvragen? U leest daar later meer over.

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.