refresh
Home  >  Producten  >  Bedrijfsafval inzameling

Vragen? Chat met ons!

Chat
Beschikbaar op werkdagen
van 8:30 - 17:00 u.

Bedrijfsafval inzameling

Hieronder ziet u informatie over dit product. Klik op de tabbladen in het horizontale menu om meer informatie te zien.

Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. U kunt het laten ophalen door de gemeentelijke reinigingsdienst: Bedrijfsafval Oss.

Wij helpen u graag om zo goed mogelijk met uw afvalstromen om te gaan. Zo wordt afvalinzameling en -verwerking duurzamer en goedkoper. Veel afval bevat namelijk waardevolle materialen. Door afval gescheiden in te zamelen kunnen materialen hergebruikt of gerecycled worden, bijvoorbeeld tot grondstof of energie.

Wat moet u doen?

We willen zoveel mogelijk grondstoffen uit uw container halen. Hoe doen we dat? Eerst bekijken we uw afvalstromen. Daarna maken we samen een plan van aanpak om afval te voorkomen, afvalstromen te scheiden en een duurzame oplossing voor uw restafval te bieden. Dit zorgt allemaal voor lagere kosten en een duurzame uitstraling van uw bedrijf.
Bedrijfsafval Oss biedt een goede service. Onze opgeleide en gemotiveerde medewerkers legen uw container(s) zorgvuldig met moderne inzamelvoertuigen. We garanderen u dat we uw afvalstromen met zorg en aandacht voor het milieu verwerken. Met Bedrijfsafval Oss kiest u voor een betrouwbare inzamelaar van afval.
Elk bedrijf is anders. Daarom leveren we geen standaardoplossingen maar maatwerk, afgestemd op uw situatie.

Contactgegevens

Als u gebruik wilt maken van de gemeentelijke reinigingsdienst, sluit u een contract af met de gemeente.
We bespreken graag de mogelijkheden voor uw organisatie. Bedrijfsafval Oss is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 16.30 uur via telefoon [0412] 629 046. Of mail naar bedrijfsafval@oss.nl.

Contactgegevens
Bezoekadres: Singel 1940-1945 nr. 300, 5348 PV Oss
Postadres: Postbus 5, 5340 BA Oss
Telefoon: [0412] 629 046
E-mail: bedrijfsafval@oss.nl
Twitter: @bedrAfvalOss

Synoniemen

afval van ondernemingen , bedrijfsvuil , contract met inzamelbedrijf , inzamelen van bedrijfsafval

De kosten voor de inzameling en verwerking van afvalstromen zijn afhankelijk van het aantal en de inhoudsmaat van de container(s), de afvalsoort(en) en het aantal keer dat we de container(s) legen.

Voor de kostenontwikkeling binnen deze branche is de NEA-index van toepassing. De NEA-index bevat alle kostprijsbepalende factoren: brandstofprijzen, CAO - verhogingen, milieutoeslagen en de stijging van verzekeringspremies. De verwachte kostenstijging bedraagt 3 % voor 2017. Wat dit voor uw abonnementskosten voor papier, GFT of restafval betekent, maken wij op uw eerstvolgende factuur inzichtelijk.

 

Als u een contract met de gemeente afsluit, valt dat niet onder de afvalbelasting. U kunt geen bezwaarschrift indienen.
Laden